Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vestnes Legesenter

Velkommen til vår heimeside.

 

Telefontid:


Alle dager: kl 09.00 - 15.30 ring: 71184100

Øyeblikkeleg hjelp på kvardag utenom telefontid (kl 08-09) ring: 97496602

Ved alvorlig sjukdom eller skade på kveld/natt etter kl. 1530 og på helg ring: 116 117 (legevakt)

Ved livstrugande sjukdom eller skade ring: 113

Sjå meir info om legevakt  på informasjonsida.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag (ettermiddag), tirsdag , torsdag og fredag (ettermiddag).

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Mette-Marit Varmedal: Mandag, onsdag, torsdag (formiddag) og fredag.

Charlotte Olafsen: Tirsdag, onsdag og fredag

Sabine Relling Bredeli: Mandag, tirsdag og torsdag 

LIS1 Ina Therese Kvakkestad: Mandag,tirsdag (formiddag), onsdag, torsdag og fredag

vikar for Dr. Fjeldheim sine pasientar: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

  

Fråver/permisjonar/kurs:

Irina Vadset:  

Gitte Vinther: 

Mette-Marit Varmedal: 05.05

Charlotte Olafsen:  230421

Gabriel Azour

Sabine Relling Bredeli: 

Ina Therese Kvakkestad:   23.04, 27.04, 20.05

Vikarlege: 

 

 Aktuelt

Asfaltering av parkeringsplass

29. april 2021

I forbindelse med asfalteringsarbeid vil parkeringsplassen ved Helsehuset Stella Maris vere stengt både torsdag 29. april og fredag 30. april. Alternativ parkering er mellom gamle sjukeheim og brannstasjonen, eller andre stadar i sentrum. 

Koronatestinga vil føregå oppe ved inngang til gamle sjukeheim desse dagane. 

Nye lokaler og adresse

9. april 2021

Frå måndag 19.april er vi klare i nye lokaler i Helsehuset Stella. 

Ny besøksadresse er Brugata 6

STOR PÅGANG ETTER PÅSKE

6. april 2021

Etter påske er det veldig stor pågang på legesenteret, både på telefon og via sms.

Alle vil få svar, men det vil ta litt lenger tid enn normalt. 

Vi beklagar dette. 

Flytting 16. april

29. mars 2021

På grunn av flytting er legekontoret kun ope for akutthjelp.

Koronatesting utføres som vanleg. 

Videokonsultasjon

7. desember 2020

Legane ved Vestnes legesenter kan no tilby videokonsultasjon.

 

Prisen for pasienten er vanlig konsultasjonstakst, og du får tilsendt sms med betalingsopplysningar i etterkant av timen. 

 

Videokonsultasjon kan f. eks brukast dersom det ikkje er nødvendig med fysisk undersøkelse, eller dersom pasienten av ulike årsakar ikkje kan møte på legekontoret. 

Time for videokonsultasjon bestillast på vanleg måte. 

 

Slik foregår det:

1. Legen sender ein lenke til deg via SMS

2. Lenka åpnar du på smarttelefon eller nettbrett

3. Du indentifiserar deg med navn og telefonnr. 

4. Du blir sendt til eit digitalt venterom, møt opp ca 5. min. før "videotimen" startar

5. Du blir ringt opp når legen er klar

To dagars bestillingstid på reseptar

9. november 2020

Vi har inntil to dagar bestillingstid på reseptar.

Dersom du bestiller resept via app, heimeside eller SMS, vil du ikkje lenger få beskjed om at resepten er klar. Du kan innan to dagar hente den på det apoteket du ønsker.

Du kan også sjekke status på reseptane dine på minereseptar.no, der vil du også få opp kor mange uttak du har igjen.

Stor pågang ved legesenteret.

7. september 2020

Det er for tida stor pågang ved legesenteret, både på telefon og sms. Det har vist seg å være vanskeleg å få ny fastlege til Dr. Fjeldheim si liste, og i tillegg har vi koronasituasjonen.

Det er stor etterspørsel etter timar hos lege, det medfører at vi ikkje alltid har mogelegheit til å tilby time på dagen. Mange opplever å ikkje få time same dag, og endå til bli avvist fleire gongar. Dette beklagar vi sterkt. Dersom du blir avvist og det hastar, så ring oss! 

I situasjonar med stor pågang må vi prioritere øyeblikkelig hjelp. Det opplever vi også at innbyggarane har forståelse for. 

Vi håpar for bedre tider for alle partar. 

Informasjon ang Koronavirus

9. mars 2020

Vi henviser til kommunen sin nettsider:

 www.vestnes.kommune.no

 

 

Ålesund legevakt og overgrepsmottaket skiftar besøksadresse

17. mars 2017

I løpet av mars månad vi Ålesund legevakt og Overgrepsmottaket flytte fra eksisterande lokale og over i nytt bygg. Dei kjem til å flytte i nytt bygg på vest-sida av Ålesund sjukehus, dette vil også medføre endring av tilkomstveg. Innkjøring vil no vere får Borgundfjordvegen.

Ny adresse er:

Ålesund lokalmedisinske senter

Åsesvingen 16

6017 Ålesund

 

Telefonnummer er det same som tidlegare: 116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

25. august 2015

 Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra.

Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

 

Ring først!

 

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

· Fastlegen din i åpningstiden

· Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

· 113 når det er akutt og står om liv

Les flere nyheter