Senteret sitt bannerbilde

Vestnes Legesenter

Velkommen til vår heimeside.

 

Telefontid:


Alle dager: kl 09.00 - 15.30 ring:71184100

Øyeblikkeleg hjelp på kvardag utenom telefontid (kl 08-09) ring: 97496602

Ved alvorlig sjukdom eller skade på kveld/natt etter kl. 1530 og på helg ring: 70270300 (legevakt) (frå 1.sept 2015 kan ein også bruke tlf. 116117)

Ved livstrugande sjukdom eller skade ring: 113

Sjå meir info om legevakt  på informasjonsida.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Jan Fjeldheim: Mandag, tirsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag, tirsdag , torsdag og fredag.

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Marleny Hernandez (vikarlege for Mette-Marit Varmedal): Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Charlotte Olafsen: Tirsdag, onsdag og fredag

Bilan Ismail (vikarlege for Sabine Relling Bredeli): Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Turnuslege Eline K. Storm : Mandag, onsdag, torsdag og fredag

 

Fråver/permisjonar/kurs:

Irina Vadset: Borte 09.10

Gitte Vinther:  

Mette-Marit Varmedal: Permisjon til hausten 2019

Jan Håkon Fjeldheim:

Charlotte Olafsen: Borte 23.08 og 30.08

Gabriel Azour:Borte 06.09

Sabine Relling Bredeli: Permisjon

Eline K. Storm:

Marleny Hernandez: 

Bilan Ismail:

 

 

 Aktuelt

Vikarlege for dr. Bredeli

28. februar 2019

Dr. Sabine Relling Bredeli har permisjon, dr. Bilan Ismail er fastlegevikar frå 28.02.2019

Til info

4. februar 2019

Det er for tiden stor etterspørsel etter time hos lege. Det medfører at vi ikke i alle tilfeller har mulighet for å tilby time på dagen.

I situasjoner med stor pågang, må vi prioritere øyeblikkelig hjelp, hvilket vi også ser at innbyggerene har forståelse for.

Vikarlege for dr. Varmedal

15. november 2018

Dr. Mette-Marit Varmedal skal ha permisjon frå 261118 til hausten 2019. I dette tidsrommet vil Dr. Marleny Hernandez vere fastlegevikar.

INFLUENSAVAKSINE SESONG 2018/2019

23. oktober 2018

TID FOR INFLUENSAVAKSINERING

 

 

 Folkehelseinstituttet anbefalar vaksine til

  •          Alle frå fylte 65 år
  •          Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim
  •          Gravide etter 12.svangerskapsveke

 

Born og vaksne med

  •          Diabetes type 1 og 2
  •          Kronisk luftvegssjukdom
  •          Kronisk hjarte- og karsjukdom
  •          Kronisk leversvikt
  •          Kronisk nyresvikt
  •          Nedsett infeksjonsforsvar
  •          Annan alvorleg eller kronisk sjukdom

 

I tillegg vert det anbefalt at helsepersonell, husstandskontakter til personar med nedsett infeksjonsforsvar og svinerøktarar let seg vaksinere.

 

Du kan også få vaksine mot lungebetennelse samtidig dersom dette er anbefalt av fastlegen din. Denne vaksina skal ikkje takast årleg.

Influensavaksina kostar kr 180,- og lungebetennelsevaksine kostar kr 350,- i tillegg kjem enkel pasientkontakt på kr 56,-

Influensavirus endrar seg heile tida. For å oppnå best mulig beskyttelse vert vaksina tilpassa kvart år. Vaksina bør takast frå oktober-desember og full beskyttelse oppnås etter 10-14 dagar.

Henvend deg i luka eller ring oss for å bestille tid til influensavaksinering.

 

Ålesund legevakt og overgrepsmottaket skiftar besøksadresse

17. mars 2017

I løpet av mars månad vi Ålesund legevakt og Overgrepsmottaket flytte fra eksisterande lokale og over i nytt bygg. Dei kjem til å flytte i nytt bygg på vest-sida av Ålesund sjukehus, dette vil også medføre endring av tilkomstveg. Innkjøring vil no vere får Borgundfjordvegen.

Ny adresse er:

Ålesund lokalmedisinske senter

Åsesvingen 16

6017 Ålesund

 

Telefonnummer er det same som tidlegare: 116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

25. august 2015

 Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede

nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten). Fra da av vil du komme

til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret

fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare

benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

Dei gamle numrene til legevaktsentraler vil fungere som før (legevakt for Ørskog/Stordal/Vestnes har tlf nr.70270300). Det kan også brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der

man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt

familiemedlem som oppholder seg en annen kommune.

Ring først!

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best

at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

· Fastlegen din i åpningstiden

· Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

· 113 når det er akutt og står om liv

Endring i telefontider ved Vestnes legesenter

10. mars 2015

Etter eindel fokus i lokalmedia rundt telefontilgjengelighet har  kommuna beslutta at legesenteret skal ha vanlig telefontid også mellom kl. 12-13 med effekt frå 10/3-15.

 Ein vil presisere at legesenteret aldri har hatt stengt i dette tidsrommet tidligere - det har vore mogleg å ringe eit eget direkte ØH nummer som har vore opplyst både på svarer og heimeside.

For publikum vil vi understreke at ein uansett ALLTID skal ringe 113 dersom det oppstår behov for akutt medisinsk hjelp - - dette sikrer riktig varsling av  nødvendige hjelpeinstanser (også ambulanseressurser) om det er indisert. Ein vakthavende lege  er alltid i beredskap  frå kl. 08-1530 lokalt (deretter tar interkommunal legevakt over beredskapen).

Legesenteret har som overbyggande mål  å skape eit medisinsk tilbud som er best mogleg for innbyggarane. Dersom ein har misnøye/forslag til endringer ynskjer ein  at ein først og fremst gjev direkte tilbakemelding til driftsleiar.

Ny legevaktsordning for Vestnes kommune

18. desember 2014

Frå 1. januar 2015 vert innbyggarane i Vestnes kommune knytt til Legevakta for Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog

På natt vil Vestnes kommune vere tilknytt legevakta i Ålesund (etter kl. 22 vil legevaktsnummeret bli kobla direkte til Ålesund legevakt).

På kvardag frå kl. 08.00 til 15.30 har Vestnes legesenter ansvar for øyeblikkelig hjelp som før.

 

Aktuelle telefonnummer etter 1. januar 2015:

Ved akutt behov for legehjelp: 113

Øyeblikkeleg hjelp utanom kontortid ( kl.1530-0800 og helg)  legevaktsnummer:

70 27 03 00

Øyeblikkeleg hjelp i telefontida til legesenteret: 71184100

Øyeblikkelig hjelp/behov for ØH kontakt med legesenteret på kvardagar utanom telefontid ( kl 08-09): 974 96 602

 

Telefontid Vestnes legesenter: kl 09.00-15.30

 

Opningstider legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog:

(Legevakta er bemanna med hjelpepersonal i tillegg til vakthavande lege i opningstida)

Kvardager: kl. 15.30-22.00

Laurdag, søndag og helligdagar: kl. 12.00-18.00(vakthavende lege aleine i tidsrom 08.00-12.00, 18.00-22.00)

Legevakta er på Sjøholt i underetasjen på sjukeheimen, er skilta frå hovedvegen.

Legevakta i Ålesund har besøksadresse Åsehaugen 5, bygget er på nordaustlege hjørnet av Ålesund sjukehus.

 

Offshore-lege ved Vestnes Legesenter

19. desember 2013

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autoriserte lege(dr. Gabriel Azour) for dette ved Vestnes Legesenter. Se link til Offshore til venstre på startsiden for mer informasjon.

Sjømannslege ved Vestnes Legesenter

11. juli 2013

Vestnes Legesenter har godkjent sjømannslege (dr. Gabriel Azour) som vil kunne gjennomføre undersøkelser og utstedte Sjømannsattester etter Sjøfartsdirektoratets regelverk til personer som har behov for dette. Se forøvring under "Sjømannslege" på hjemmesiden vår.

Les flere nyheter