Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vestnes Legesenter

Velkommen til vår heimeside.

 

Telefontid:


Alle dager: kl 09.00 - 15.30 ring: 71184100

Øyeblikkeleg hjelp på kvardag utenom telefontid (kl 08-09) ring: 97496602

Ved alvorlig sjukdom eller skade på kveld/natt etter kl. 1530 og på helg ring: 116 117 (legevakt)

Ved livstrugande sjukdom eller skade ring: 113

Sjå meir info om legevakt  på informasjonsida.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag (ettermiddag), tirsdag , torsdag og fredag (ettermiddag).

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Mette-Marit Varmedal: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Charlotte Olafsen: Tirsdag, onsdag og fredag

Sabine Relling Bredeli: Mandag (formiddag), tirsdag, torsdag og fredag (formiddag)

LIS1 Astrid Haaland Barlaup : Mandag,tirsdag (formiddag), onsdag, torsdag og fredag

  

Fråver/permisjonar/kurs:

Irina Vadset:Ferie veke 32

Gitte Vinther: Ferie veke 28-29-30-31

Mette-Marit Varmedal: 17.07 Ferie veke 30-31-32-33

Charlotte Olafsen: Ferie veke 29-30-31-32-33

Gabriel Azour: Ferie veke 29-30-31-32

Sabine Relling Bredeli: Ferie veke 27-28-29

Astrid Haaland Barlaup: Ferie veke 29-30

 

 Aktuelt

Ny kommunelege

4. juni 2020

Sabine Relling Bredeli er tilsett som ny kommune og smittevernlege i Vestnes frå 01.06.20

Dr. Jan Håkon Fjeldheim

2. juni 2020

Dr Jan Håkon Fjeldheim har no gått av med pensjon frå 01.06.2020. Vi har dessverre ikkje fått ein ny fastlege i hans stad endå, men i juni har vi ein fastlegevikar, Mehrzad Safapour. I juli har vi ferievikarar, også vil fastlegestillinga bli utlyst igjen iløpet av sommaren.

Informasjon ang Koronavirus

9. mars 2020

Vi henviser til kommunen sin nettsider:

 www.vestnes.kommune.no

 

 

TID FOR INFLUENSAVAKSINERING

24. oktober 2019

 

Folkehelseinstituttet anbefalar vaksine til:

  • Alle frå fylte 65 år
  • Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim
  • Gravide etter 12. svangerskapsveke

 

Born og vaksne med:

  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk luftvegssjukdom
  • Kronisk hjarte- og karsjukdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Nedsett infeksjonsforsvar
  • Annan alvorleg eller kronisk sjukdom

 

I tillegg vert det anbefalt at helsepersonell, husstandskontakter til personar med nedsett infeksjonsforsvar og svinerøktarar let seg vaksinere.

 

Du kan også få vaksine mot lungebetennelse samtidig, dersom dette er anbefalt av fastlegen din. Denne vaksina skal ikkje takast årleg.

 

Influensavaksina kostar kr 210,- og lungebetennelsevaksina kostar kr 400,- i tillegg kjem enkel pasientkontakt på kr 56,-

 

Influensavirus endrar seg heile tida. For å oppnå best mulig beskyttelse vert vaksina tilpassa kvart år. Vaksina bør takast frå oktober-desember og full beskyttelse oppnås etter 10-14 dagar.

 

Henvend deg i luka eller ring oss for å bestille tid til influensavaksinering, dersom du ikkje kan møte på oppsette dagar.

 

Til info

4. februar 2019

Det er for tiden stor etterspørsel etter time hos lege. Det medfører at vi ikke i alle tilfeller har mulighet for å tilby time på dagen.

I situasjoner med stor pågang, må vi prioritere øyeblikkelig hjelp, hvilket vi også ser at innbyggerene har forståelse for.

Ålesund legevakt og overgrepsmottaket skiftar besøksadresse

17. mars 2017

I løpet av mars månad vi Ålesund legevakt og Overgrepsmottaket flytte fra eksisterande lokale og over i nytt bygg. Dei kjem til å flytte i nytt bygg på vest-sida av Ålesund sjukehus, dette vil også medføre endring av tilkomstveg. Innkjøring vil no vere får Borgundfjordvegen.

Ny adresse er:

Ålesund lokalmedisinske senter

Åsesvingen 16

6017 Ålesund

 

Telefonnummer er det same som tidlegare: 116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

25. august 2015

 Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra.

Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

 

Ring først!

 

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

· Fastlegen din i åpningstiden

· Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

· 113 når det er akutt og står om liv

Endring i telefontider ved Vestnes legesenter

10. mars 2015

Etter eindel fokus i lokalmedia rundt telefontilgjengelighet har  kommuna beslutta at legesenteret skal ha vanlig telefontid også mellom kl. 12-13 med effekt frå 10/3-15.

 Ein vil presisere at legesenteret aldri har hatt stengt i dette tidsrommet tidligere - det har vore mogleg å ringe eit eget direkte ØH nummer som har vore opplyst både på svarer og heimeside.

For publikum vil vi understreke at ein uansett ALLTID skal ringe 113 dersom det oppstår behov for akutt medisinsk hjelp - - dette sikrer riktig varsling av  nødvendige hjelpeinstanser (også ambulanseressurser) om det er indisert. Ein vakthavende lege  er alltid i beredskap  frå kl. 08-1530 lokalt (deretter tar interkommunal legevakt over beredskapen).

Legesenteret har som overbyggande mål  å skape eit medisinsk tilbud som er best mogleg for innbyggarane. Dersom ein har misnøye/forslag til endringer ynskjer ein  at ein først og fremst gjev direkte tilbakemelding til driftsleiar.

Ny legevaktsordning for Vestnes kommune

18. desember 2014

Frå 1. januar 2015 vert innbyggarane i Vestnes kommune knytt til Legevakta for Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog

På natt vil Vestnes kommune vere tilknytt legevakta i Ålesund

På kvardag frå kl. 08.00 til 15.30 har Vestnes legesenter ansvar for øyeblikkelig hjelp som før.

 

Aktuelle telefonnummer etter 1. januar 2015:

Ved akutt behov for legehjelp: 113

Øyeblikkeleg hjelp utanom kontortid ( kl.1530-0800 og helg)  legevaktsnummer:

116 117

Øyeblikkeleg hjelp i telefontida til legesenteret: 71184100

Øyeblikkelig hjelp/behov for ØH kontakt med legesenteret på kvardagar utanom telefontid ( kl 08-09): 974 96 602

 

Telefontid Vestnes legesenter: kl 09.00-15.30

 

Opningstider legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog:

(Legevakta er bemanna med hjelpepersonal i tillegg til vakthavande lege i opningstida)

Kvardager: kl. 15.30-22.00

Laurdag, søndag og helligdagar: kl. 12.00-18.00(vakthavende lege aleine i tidsrom 08.00-12.00, 18.00-22.00)

Legevakta er på Sjøholt i underetasjen på sjukeheimen, er skilta frå hovedvegen.

Legevakta i Ålesund har besøksadresse Åsehaugen 5, bygget er på nordaustlege hjørnet av Ålesund sjukehus.

 

Offshore-lege ved Vestnes Legesenter

19. desember 2013

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autoriserte lege(dr. Gabriel Azour) for dette ved Vestnes Legesenter. Se link til Offshore til venstre på startsiden for mer informasjon.

Les flere nyheter