Dr. Mette-Marit Varmedal skal ha permisjon frå 261118 til hausten 2019. I dette tidsrommet vil Dr. Marleny Hernandez vere fastlegevikar.