Dr. Sabine Relling Bredeli har permisjon, dr. Bilan Ismail er fastlegevikar frå 28.02.2019