Dr Jan Håkon Fjeldheim har no gått av med pensjon frå 01.06.2020. Vi har dessverre ikkje fått ein ny fastlege i hans stad endå, men i juni har vi ein fastlegevikar, Mehrzad Safapour. I juli har vi ferievikarar, også vil fastlegestillinga bli utlyst igjen iløpet av sommaren.