Til tross for 2 stillingsutlysingar, har det dessverre ikkje lykkast Vestnes kommune å få besatt fastlegestillinga etter Dr. Jan H. Fjeldheim. 

Vestnes kommune arbeider kontinuerleg med å få besatt stillinga. Fram til det blir ei varig løysning, blir pasientane på pasientlista ivaretekne av dei andre legane på legesenteret.