Det er for tida stor pågang ved legesenteret, både på telefon og sms. Det har vist seg å være vanskeleg å få ny fastlege til Dr. Fjeldheim si liste, og i tillegg har vi koronasituasjonen.

Det er stor etterspørsel etter timar hos lege, det medfører at vi ikkje alltid har mogelegheit til å tilby time på dagen. Mange opplever å ikkje få time same dag, og endå til bli avvist fleire gongar. Dette beklagar vi sterkt. Dersom du blir avvist og det hastar, så ring oss! 

I situasjonar med stor pågang må vi prioritere øyeblikkelig hjelp. Det opplever vi også at innbyggarane har forståelse for. 

Vi håpar for bedre tider for alle partar.