VI HAR DESSVERRE IKKJE MEIR INFLUENSAVAKSINER TILGJENGELEG NO.

DET ER USIKKERT OM ELLER NÅR VI FÅR INN MEIR. 

Vi gjer det vi kan for å skaffe meir, og vil legge ut ny informasjon så snart vi veit.

 

 

INFLUENSAVAKSINERING 

  

Det er i år ikkje mogleg med drop-in, alle MÅ bestille time på førehand.  

  

Alle influensavaksiner er forbeholdt målgruppene fram til 1.desember 

Folkehelseinstituttet anbefalar vaksine til 

  •          Alle frå fylte 65 år 
  •          Born og vaksne i risikogruppene, sjå www.fhi.no  

  

Du kan også få vaksine mot lungebetennelse samtidig dersom dette er anbefalt av fastlegen din. Denne vaksina skal ikkje takast årleg. 

Influensavaksina er i år gratis dersom ein har frikort, utan frikort kjem det til ein eigenandel på 50,- 

Lungebetennelsevaksina kostar 400,-