Det er for tida svært mange henvendelsar til Vestnes legesenter både på telefon og via sms. 

For å unngå lang ventetid på telefon, men fare for at alvorleg sjuke ikkje får kontakt, ber vi om at innbyggarane dersom mogleg sender sms.
 
Ring 113 ved akutt sjukdom med fare for liv og helse. 
 
Fleire legar og helsesekretærar er sjuke. Vi gjer alt vi kan for å hjelpe dei som treng det og ber om at ein utsett kontrollar som kan vente.