Det er ferieavvikling på legesenteret frå veke 26 og fram til veke 34. Det vil i denne perioden vere redusert kapasitet. Nokon av dagane er det kun øyeblikkelig hjelp.

Oppmodar befolkninga til å sjå når fastlegen har ferie.