Dr. Gitte Vinther har gått av med pensjon frå 01.11.22

Fastlegevikar er Lasse Skarpengland.